Velkommen til Advokatfirmaet Preben Østergård

Advokatfirmaet Preben Østergård er et enkeltmandsfirma, ejet af advokat Preben Østergård, drevet i kontorfællesskab med Advokatfirmaet Søren Nygaard, CVR nr. 33 12 29 34.

Advokat Preben Østergård er beskikket af Justitsministeriet i Danmark, og er en del af Advokatsamfundet.

Advokatfirmaet Preben Østergård er ansvarsforsikret, og har garantiordning, tegnet hos Codan. Ansvarsforsikringen dækker advokatvirksomhed udøvet af Advokatfirmaet Preben Østergård, uanset hvor advokatvirksomheden udøves.

Advokat Preben Østergård er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik, jf. retsplejelovens § 126. Herudover gælder de advokatetiske regler.

Såfremt en kunde vil klage over et honorar eller advokatens adfærd, har Advokatnævnet kompetence til at behandle sådanne klager, bortset fra i skiftesager, hvor Skifteretten er kompetent.
Advokatnævnets adresse er: Kronprinsessegade 28, 1306 København K, tlf.nr. 33 96 97 98, mail: klagesagsafdelingen@advokatsamfundet.dk, hjemmesideadresse: www.advokatsamfundet.dk.

Advokatfirmaet Preben Østergård anvender ikke aftaleklausuler om lovvalg og/eller værneting, medmindre dette aftales med klienten 

De regler, der særligt gælder for udøvelse af advokaterhvervet, kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside.