Arbejdsområder

Dødsbobehandling

Som efterladt kan du hos os få hjælp til det praktiske i forhold til behandlingen af et dødsbo:

  • Hvilken skifteform skal vælges? (bobestyrerbehandling, privat skifte, ægtefælleudlæg, boudlæg, uskiftet bo)
  • Hvem er arving i boet?
  • Hvilke rettigheder har de efterladte?
  • Hvad skal der betales i afgifter og skatter?

Arv og testamente

Har du tænkt over, hvad der skal ske efter din død?

Et testamente er grundlaget for, at formuen fordeles, som du ønsker det.

Har du ikke oprettet testamente, bør du overveje at indhente det forsømte.


Gældssanering og insolvensret

Er du kommet i økonomisk uføre, kan en gældssanering være vejen til at komme videre.

Gældssanering kan være en langvarig og besværlig proces.

Preben Østergård er Skifteretten i Sønderborgs faste medhjælper i gældssaneringssager, og har mange års erfaring med sådanne sager. 

Køb af fast ejendom

Går du i tanker om at købe fast ejendom, er en professionel juridisk gennemgang af dokumenterne vigtig. Hvad end det drejer sig om køb af hus, ejerlejlighed, andelsbolig eller sommerhus, er det vigtigt, at din / familiens økonomi sikres bedst muligt.

Få en gennemgang af de forskellige dokumenter, og sørg for at der tilføjes et advokatforbehold i købsaftalen, inden du underskriver dokumenterne.